بررسی برچسب‌گذاری نامگذاری بین‌المللی مواد آرایشی و بهداشتی (INCI)

تاریخ انتشار : 2024/02/05

ترکیبات مورد استفاده در لوازم آرایشی باید به راحتی شناسایی شوند، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که مواد آرایشی مورد استفاده شما مطابق با نامگذاری INCI به خوبی برچسب گذاری می شوند.

در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و پذیرفته شده است که برچسب گذاری مواد آرایشی باید استاندارد شود و در نتیجه یک نامگذاری برای مواد آرایشی به نام INCI (نامگذاری بین المللی مواد آرایشی) ایجاد شد.

در بیشتر موارد، این نام ها برای سهولت بازاریابی و شناسایی هماهنگ هستند. با این حال، مشخص است که فهرست اتحادیه اروپا از نام های INCI گاهاً با آنچه در کتاب های راهنمای INCI منتشر شده است، به ویژه در مورد مواد گیاهی متفاوت است.

مصرف کننده و مقامات ذیصلاح ابتدا از طریق بازرسی بصری بسته بندی و فهرست مواد با محصولات آرایشی آشنا می شوند تا به آنها کمک کنند تا هر ماده ای را که ممکن است برای نوع پوست خاص خود غیرقابل قبول بدانند یا در مورد مقامات، اولین مرحله اجرای انطباق را شناسایی کنند.

شرکت ها به شما در بررسی برچسب‌گذاری مواد آرایشی مطابق با نام‌گذاری بین‌المللی مواد آرایشی (INCI) کمک می‌کنند.