لوزی خطر nfpa چیست؟

تاریخ انتشار : 2024/02/13

مقادیر بی حد و حصری از مواد خطرناک وجود دارد که خطرات بیشتری را برای افرادی که در معرض آنها قرار می گیرند، چه ساکنان ساختمان، چه افرادی که در سازه های مجاور هستند، یا اولین واکنش دهنده ها، افزایش می دهد. این مواد از نظر ترکیب و حالت فیزیکی بسیار متفاوت هستند. خطرات یا خطرات مرتبط با این مواد حتی متنوع تر است و باید برای یک ماده خاص در حالت و نحوه نگهداری یا نگهداری آن ارزیابی شود. با چنین طیف گسترده ای از مواد و خطرات، تنوع زیادی در الزامات ساخت و ساز، سیستم های حفاظت در برابر آتش، جابجایی و عملیات، و تاکتیک های واکنش مرتبط با این مواد وجود دارد. در اینجا ما بر روی سیستم علامت گذاری تمرکز خواهیم کرد که یک ایده کلی از چگونگی شناسایی مواد خطرناک ارائه می دهد.

ماده خطرناک چیست؟

قبل از بحث در مورد ویژگی های شناسایی مواد خطرناک، دانستن اینکه چه موادی خطرناک در نظر گرفته می شود می تواند مفید باشد. مواد خطرناک در کدها و استانداردهای NFPA به عنوان مواد شیمیایی یا موادی که به عنوان یک خطر فیزیکی یا یک خطر برای سلامتی طبقه بندی می شوند، تعریف می شوند. مواد خطرناک فیزیکی موادی هستند که به عنوان مواد منفجره، برودتی قابل اشتعال، گاز قابل اشتعال، جامد قابل اشتعال، مایع قابل اشتعال، پراکسید آلی، اکسید کننده، کرایوژن اکسید کننده، گرمازا، ناپایدار (واکنش پذیر) یا مواد واکنش پذیر به آب طبقه بندی می شوند. مواد خطرناک برای سلامتی موادی هستند که به عنوان مواد سمی، بسیار سمی یا خورنده طبقه بندی می شوند.

مواد خطرناک چگونه باید شناسایی شوند؟

لوزی خطر چیست

NFPA 704، سیستم استاندارد برای شناسایی خطرات مواد برای واکنش اضطراری، الزامات شناسایی این مواد را مشخص می کند. NFPA 704 زمانی اعمال می‌شود که مقررات یا کدهای فدرال، ایالتی یا محلی دیگری به استفاده از آن نیاز داشته باشد. NFPA 704 مشخص نمی‌کند که ظرف، مخزن یا تأسیسات چه زمانی باید برچسب‌گذاری شوند، بلکه نحوه برچسب‌گذاری را مشخص می‌کند که یک کد دیگر، استاندارد یا یک AHJ (مرجع قانونی، مانند آتش‌نشانی محلی) به چنین برچسب‌زنی نیاز دارد. این استاندارد برای تاسیسات صنعتی، تجاری و سازمانی که مواد خطرناک را تولید، پردازش، استفاده یا ذخیره می‌کنند، اعمال می‌شود. این برای حمل و نقل، استفاده توسط عموم مردم و چند کاربرد خاص دیگر اعمال نمی شود.

هدف از این استاندارد ارائه یک سیستم ساده، به آسانی قابل تشخیص و درک آسان از علامت گذاری است که یک ایده کلی از خطرات یک ماده و شدت خطرات مربوط به واکنش اضطراری را ارائه می دهد. سیستم شناسایی مشخص شده در NFPA 704 در نظر گرفته شده است تا اولین پاسخ دهندگان را قادر سازد تا به راحتی تصمیم بگیرند که آیا منطقه را تخلیه کنند یا اقدامات کنترل اضطراری را آغاز کنند و همچنین اطلاعاتی را برای کمک به انتخاب تاکتیک های آتش نشانی و روش های اضطراری ارائه دهند.