فروش سویامید

تاریخ انتشار : 2021/08/16

سویامید یا DEA چیست؟

سویامید یک مایع منسجم چسبناک به رنگ زرد تیره است. مهم ترین ویژگی آن به عنوان سورفکتانت مورد استفاده قرار می گیرد که این امر موجب می شود در تولید شوینده ها استفاده از آن رایج شود. سویامید در صنایع شوینده عامل افزایش کف و پاک کنندگی است و این ماده از روان شدن بیش از حد مواد جلوگیری می کند. دی اتانول آمیدها از مواد رایج مورد استفاده در مواد آرایشی هستند، که به عنوان ماده کف کننده یا به عنوان امولسیون کننده عمل می کنند. از نظر شیمیایی، آن ها آمیدهایی هستند که از اسیدهای دی اتانول آمین و کربوکسیلیک، به طور معمول اسیدهای چرب تشکیل می شوند.  این ماده تقویت کننده کف و ویسکوزیته ، حتی در غلظت های کم الکترولیت بر پایه سویا می باشـد و دارای خواص نرم کنندگی است.

 مشخصات شیمیایی و فیزیکی

 • نام شیمیایی : سویا دی اتانول آمید
 • انحلال‌پذیری: در آب مخلوط
 • شکل ظاهری: مایع زرد رنگ ویسکوز
 • سویامید فتی اسید دی اتانول آمید تقویت‌کننده کف وویسکوزیته (حتی در غلظت های کم)
 • الکترولیت بر پایه سویا
 • دارای خواص نرم‌کنندگی
 • نام های دیگر: کوکامید دی اتانول آمین، لورامید دی اتانول آمین، اولئامید دی اتانول آمین

مهم ترین ساختار سویامید

سویامید

سویامید

روش تولید سویامید

سویامید، از مخلوط مونو دی اتانول آمید یا روغن سویا به وجود می آید.

کاربرد ها

 • عامل امولسیفایر: با ایجاد تنش سطحی (آب و روغن)، تشکیل مخلوط های صمیمی بین مایعات غیر قابل مخلوط شدن را افزایش می دهد.
 • تثبیت کننده امولسیون: روند امولسیون سازی را ترویج می دهد و پایداری و ماندگاری امولسیون را بهبود می بخشد.
 • کیفیت فوم ایجاد شده را باافزایش یک یا چند ویژگی ماندد حجم، بافت یا ثابت افزایش می دهد.
 • کشش سطحی لوازم آرایشی را کاهش داده و به توزیع یکنواخت محصول در حین استفاده کمک می کند.
 • در صنعت آریشی و بهداشتی برای تولید امولسیون کننده ها و به عنوان سورفکتانت به کار می رود.
 • برای افزایش فوم نیز از سویامید استفاده می شود.
 • این ماده یک ویسکوز دهنده است و برای افزایش ویسکوزیته مصرف می شود.
 • همچنین کاربرد زیادی در مواد شوینده و صنایع آرایشی و بهداشتی دارد.
 • به عنوان مواد اولیه آرایشی بهداشتی و مواد اولیه شوینده ها مانند مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، انواع شامپو و شوینده های مایع مورد استفاده قرار می گیرد.

لیست قیمت سویامید DEA:

نام محصول قیمت
1 قیمت سویا دی اتانول آمید تماس بگیرید.
2 قیمت سویامید تماس بگیرید.
3 قیمت DEA تماس بگیرید.

نگهداری:

نگهداری از این ماده باید در فضای بسته دارای سقف، خنک و دارای تهویه و به دور از مواد آتش زا باشد.