زمان استفاده از سولفات روی در پسته

تاریخ انتشار : 2024/02/12

کاربردهای سولفات روی توسط تولیدکنندگان پسته برای تسریع برگ‌زدایی درختان در ماه اکتبر با هدف تشویق به خواب زودهنگام یا به دلایل تغذیه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.

کریگ کالسن، مشاور مزرعه، خاطرنشان می کند که در مورد اثربخشی سولفات روی در پسته، چه به دلایل تغذیه ای و چه به دلایل خواب ساخته شده باشند، اختلاف نظر زیادی وجود دارد.

وی گفت: غلظت بالایی از سولفات روی اسپری شده در آبان ماه به منظور «سوزاندن» برگ درختان جوان استفاده شده است. هیچ تحقیقی وجود ندارد که نشان دهد درختان بدون برگ در فصل زمستان از قدرت کمتری برخوردار هستند، اما دلیل بر این است که آنها قدرت کمتری خواهند داشت. اثر حذف برگ بر آسیب پذیری آنها در برابر سرمازدگی و خشکی نوجوانان زمستانه ناشناخته است.

وی تحقیقات محدودی در مورد سایر موادی که می توان برای سوزاندن برگ ها مورد استفاده قرار داد انجام داده است، اما گفت: سولفات روی در پسته در حذف برگ ها تا زمانی که درختان جوان با قطع آبیاری در اواخر تابستان تحت تنش خشکی قرار نگیرند.

کالسن گفت که برخی از پرورش دهندگان دریافته اند که تنش خشکی اواخر فصل در ترکیب با اسپری روی به آنها اجازه می دهد وارد شوند و هرس زمستانی/آموزش درختان را زودتر انجام دهند زیرا برگ ها تمایل دارند ساختار درخت را پنهان کنند. او افزود که به نظر می رسد تنش خشکی برگ ها را بهتر از روی حذف می کند. حذف برگ برای هرس اولیه درختان در اواخر تابستان و پاییز که تحت تنش خشکی هستند نیز توسط برخی از پرورش دهندگان تنها با استفاده از باد تولید شده از دستگاه های اسپری نوع آسیاب بادی انجام شده است.

کالسن گفت: هیچ مدرکی مبنی بر اینکه درختان تیمار شده با روی نیاز به سرما کمتری دارند یا ساعت‌های سرما را سریع‌تر جمع می‌کنند وجود ندارد.

کالسن گفت که بر اساس تحقیقات میدانی محدود خود، پاییز زمان ناکارآمدی برای استفاده از روی به دلایل تغذیه ای است. سمپاشی در 50% برگ در بهار موثرتر است و به محصول بسیار کمتری نیاز دارد. کاربردهای روی پاییزی معمولاً شامل نرخ های نزدیک به 40 پوند در هر هکتار است. کالسن گفت که او به بسیاری از تولیدکنندگان پیشنهاد کرده است که از این برنامه های پاییزی صرف نظر کنند.

برنامه تحقیق و آموزش کودهای دپارتمان غذا و کشاورزی کالیفرنیا مطالعه ای را در مورد مقایسه کارایی فرمولاسیون های مختلف روی با محلول پاشی انجام داد.

دوازده فرمول مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند و به پنج دسته اثربخشی تقسیم شدند. نتیجه گیری شد که نیترات روی موثرترین ماده است، اما سولفات روی که به طور قابل توجهی ارزانتر است، مقرون به صرفه ترین ماده است.

آزمایش‌ها برای تعیین بهترین زمان برای کاربردهای پاییزی سولفات روی در پسته بی‌نتیجه بود.