درصد مصرف ایزوتیازولین

تاریخ انتشار : 2021/07/25

ایزوتیازولین چیست؟

این ماده یک ماده ی ضد میکروب به حساب می آید که معمولا برای کنترل قارچ ها، باکتری ها و یا جلبک ها استفاده می گردد. از آنجایی که محلول های آبی بیشتر مستعد رشد و ادامه ی زندگی باکتری ها هستند بنابراین ایزوتیازولین بیشتر در آب و به عنوان گند زدا مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به عنوان نگهدارنده نیز کاربرد دارد.

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی

نام کالا ایزوتیازولین
شکل ظاهری مایع شفاف بی رنگ مایل به سبز روشن
جرم مولکولی 101.123 گرم بر مول
pH 4 الی 5
دانسیته در دمای 25 درجه سانتی گراد 0.990 الی 1.100

تولید ایزوتیازولین

ایزوتیازولینون ها به طور معمول در مقیاس صنعتی با بسته شدن حلقه مشتقات 3-سولفانیل پروپان آمید تهیه می شوند. یکی دیگر از روش های تولید ایزوتیازولین از طریق اسید آکریلییک می باشد.

بسته شدن حلقه شامل تبدیل گروه تیول به یک گونه واکنش پذیر است که توسط مرکز نیتروژن مورد حمله هسته ای قرار می گیرد. این به طور معمول شامل کلرزنی یا اکسیداسیون 3-سولفانیل پروپان آمید به دی سولفید مربوطه است. این شرایط واکنش همچنین حلقه ایزوتیازولیدین میانی را اکسید می کند تا محصول موردنظر به دست آید.

 

کاربردهای ایزوتیازولین

از ترکیبات استخراجی از ترکیب فوق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Methylisothiazolinone (MIT, MI)

Chloromethylisothiazolinone (CMIT, CMI, MCI)

Benzisothiazolinone (BIT)

Octylisothiazolinone (OIT, OI)

Dichlorooctylisothiazolinone (DCOIT, DCOI)

Butylbenzisothiazolinone (BBIT)

انواع ایزوتیازولین

  • ایزوتیازولین 1.5 درصد
  • ایزوتیازولین 2.5 درصد
  •  ایزوتیازولین 4.5 درصد
  • ایزوتیازولین 14 درصد

درصد مجاز برای استفاده ایزوتیازولین

دوز مجاز متیل Isothiazolinone مقدار (ppm 100 ( 0.01% و یا کمتر گزارش شده است و انتظار نمی رود که حساسیت هایی تا این غلظت نسبت به این نگهدارنده مشاهده گردد.مرگ سلول های بدن ناشی از استفاده از این ماده در دوز های بالا از طریق اکسیداسیون NADPH و در نهایت آسیب DNA نشات گرفته می شود.

در مطالعات انسانی دیگر که بر روی پوست 98 داوطلب صورت پذیرفت هیچکدام از داوطلین به مقدار 100 ppm از Methyl-4-isothiazolin-3-one حساسیت پوستی ای نشان ندادند.

این محصول به عنوان نگهدارنده در صنعت کاربرد های زیادی دارد اما در دوز های غیر مجاز و یا در برخی از افراد حساس واکنش های آلرژیک زیادی را بر می انگیزد تا جایی که گروه هایی در شبکه های مجازی عکس هایی از عوارض این ماده بر روی پوست، چشم، گوش و… را به نمایش گذاشته اند. همچنین مطالعات آزمایشگاهی بر روی سلول های عصبی پستانداران نشان می دهد که متیل ایزوتیازولین می تواند در دوز بالا بر روی اعصاب اثر بگذارد و مشکلاتی را به وجود بیاورد.

خطرات و نکات ایمنی

این محصول در تماس با پوست می تواند واکنش های آلرژیک ایجاد نماید و در تماس با پوست بسیار سمی است و استنشاق آن می تواند موجب تحریک دستگاه تنفسی گردد. قبل از استفاده از این محصولایزوتیازولین آن را به خوبی مورد مطالعه قرار دهید.

تماس با چشم: به مدت 15 دقیقه چشم ها را با آب ولرم شستشو دهید، با پلک زدن مطمئن شوید آب اضافی از چشم خارج می شود.

تماس با پوست: فورا دوش بگیرید یا محل تماس را با آب زیاد شستشو دهید.