نوشته هایی با برچسب "صادرات مواد اولیه"

صادرات مواد اولیه شیمیایی

نظریه های سیستم جهانی و وابستگی نشان می دهد که تخصص برخی از کشورها در صادرات مواد اولیه و کالاهای کمی پردازش شده دلیل مهمی در توسعه نیافتگی آنهاست. شواهد تجربی نادر در تأیید این فرضیه بی نتیجه است زیرا متغیرها و طرح های استفاده شده معیوب هستند. یک آزمون رگرسیون چندگانه دیاکرونیک با استفاده […]

ادامه مطلب