نوشته هایی با برچسب "اسانس آویشن"

بررسی ترکیب و خواص ضدمیکروبی اسانس آویشن

اسانس آویشن، از سرشاخه‌های گلدار گیاه استحصال می‌شود به طوری که دارای فنل‌هایی مانند تیمول و کارواکرول 40 درصد و دارای سیمن، لینا لول، پینن و … است. تیمول و کارواکرول مهمترین اجزای اسانس هستند. آویشن و تاریخچه آن گیاه آویشن بومی مناطق مدیترانه‌ای است و در طول رویش به هوای گرم و نور کافی […]

ادامه مطلب